DanskSvenskaNorskEnglishDeutsch

Uniferon 200
Vorför välja Uniferon® 200?
SNABBARE VÄXT OCH VIKTÖKNING
Försök har visat, att griskultingar som får Uniferon® 200, i genomsnitt har en viktökning på 258 g om dagen fram till det 34-e levnadsdygnet, och en motsvarande hög vikt ef- ter avvänjning. Det innebär högre produktionsavkastning och bättre inkomst för dig.
BÄTTRE HÄLSA
Griskultingar har i genomsnitt behov av 7 mg järn dagli- gen för att förbli friska. Med bara en injektion av Uniferon® 200 kan du ge griskultingarna allt det järn, de behöver för att förbli friska fram till slakten.
FULLSTÄNDIG UPPTAGNING
Uniferon® 200 innehåller högkvalitetsjärndextran, som upptas fullständigt av griskultingen. Det innebär, att köt- tet är utan missfärgning och att det uppnås full värde vid slakt.
GLOBAL GODKÄNNANDE
Uniferon® 200 är det enda järntillskottet för injektion, som har godkänts av hälsomyndigheterna i Europa och Asien samt av de amerikanska hälsomyndigheterna FDA (Food and Drug Administration).
NATURLIGA INNEHÅLLSÄMNEN
Uniferon® 200 innehåller järndextran, som består av säkra, naturliga komponenter – och i motsats till andra järn-tillskott, ingår inte cyanid i framställningen.
GODKÄNDA RESULTAT
Verkan av Uniferon® 200 har dokumenterats i försök, som följer riktlinjerna för internationell god klinisk praxis vid kliniska försök med djur.
SÄKER TILLDELNING
Uniferon® 200 framställs efter samma standarder, som dem, som krävs för läkemedel för människor – och un- dersökningar har visat, att järndextranet i Uniferon® 200 är tillräckligt säkert för att det kan ges i doser upp till 300 mg.

Se länken nedan för produktresumé och bipacksedel.

Artikelnummer:
191612 - 10 x 100 ml

Ytterligare information:
Produktresumé (18,1 KB)
Bipacksedel (16,0 KB)
Uniferon (1,3 MB)

Produktbilder för download:
Uniferon Spruta (57,1 KB)
Uniferon (226,0 KB)
Se även våra övriga produkter:

Chevivit® E-Selen - sR

Se mer

Melovem 20mg

Se mer

Hyobac App 2 Vet.

Se mer

Recicort vet

Se merGrisGris (22)
NötkreaturNötkreatur (21)
FårFår (9)
GetGet (6)
HästHäst (18)
HundHund (16)
KattKatt (14)
FjäderfäFjäderfä (3)
DuvaDuva (3)
MinkMink (4)
FiskFisk (1)
Medicintekniska produkterMedicintekniska produkter (13)
Salfarm Scandinavia AB
Florettgatan 29C, 2. Vån.
254 67 Helsingborg

Tel.: 0 767 834 810
E-post: scan@salfarm.com

Integritetspolicy

Copyright © 2011-2020 Salfarm Danmark A/S. Design: Pro-Plan Interaktiv A/S.